Rektorsakademien

Aktuellt

Dela med dig för att skapa tillsammans

Catarina Mota är en av grundarna av openMaterials.org, som är ett samarbetsprojekt för gör-det-själv-experiment med smarta material. Ett av hennes mål är att stimulera skapandet av saker av högteknologiska material och enkla kretsar, både för vuxna och ungdomar för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och kunskapsdelning.

Se och lyssna till Catarina Mota

Läs mer
naturvetenskap

Tips – främst till dig i landets norra delar

Skolverket bjuder in till en kostnadsfri konferens som främst riktar sig till gymnasielärare och skolledare. Syftet är att inspirera med spännande föreläsare och gruppdiskussioner. Temat för dagen är Polarforskning och en dos stryknin.

Läs mer här

Även lärare behöver feedback

Bill Gates anser att många lärare bara fått ett enda ord av feedback per år: ”tillfredsställande”. Utan feedback, utan coachning, finns ingen möjlighet att förbättra sig. Bill Gates anser att även duktiga lärare kan bli bättre med smart feedback och han presenterar ett program från sin stiftelse för att sprida programmet till varje klassrum.

Se och lyssna på Bill  Gates

Läs mer
Jeff_dyer

Så tänker en innovatör

För att bli innovativa, måste vi göra på annat sätt vi alltid har gjort. Ett första steg kan vara att lyssna på hur Jeff Dyer, professor och medförfattare till boken ”Innovator’s DNA” resonerar; Det tar tid, men om du inte tar den nu, är du ingenting i framtiden”. Det handlar om att ställa frågor, observera, nätverka och experimentera.

Se och lyssna på Jeff Dyer